صفحه‌ی درخواست عضویت در کمپانی تئاتر این‌روزها

برای آگاهی از انواع عضویت و مزایای هر کدام خواهش مندیم پیش از انتخاب عضویت جزئیات هر نوع از عضویت را مطالع فرمایید.

اگر بیرون از ایران زنده‌گی می‌کنید و امکان پرداخت حق عضویت به ریال را ندارید این‌جا را کلیک کنید و وارد صفحه‌ی عضویت ویژه‌ی علاقه‌مندان بیرون از ایران شوید.

چنان‌چه تمایل به سخن‌رانی در این نشست‌ها دارید روی این جمله کلیک کنید تا به صفحه‌ی ثبت‌نام برای سخن‌رانی وصل شوید و فرم مربوط به این نشست‌ها را پرنمایید.

درباره‌ی عضویت سپید:

این نوع عضویت مناسب برای کسانی مناسب است که برای نخستین بار می‌خواهند در یکی از کارگاه‌های آموزشی کمپانی تئاتر این‌روزها نام‌نویسی نمایند و در ضمن از مزایای عضوشدن در کمپانی بهره ببرند

مزایای عضویت سپید:

 • دریافت یک بلیت رایگان برای تماشای نمایش‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • دریافت بیست و پنج درصد تخفيف برای دوره‌‌های آموزشی آن‌لاین و حضوری کمپانی تئاتر این‌روزها
 • دریافت دعوت‌نامه برای شرکت رایگان در نشست‌های آن‌لاین کمپانی تئاتر این‌روزها
 • اجازه‌ی حضور در پشت صحنه‌ی تمرين‌ نمایش‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • نوع عضویت شما از سپید به پیوسته ارتقا خواهد یافت اگر کسی با شماره‌ی عضویت شما در یکی از دوره‌های آموزشی کمپانی تئاتر این‌روزها نام‌نویسی نماید.

درباره‌ی عضویت سبز:

این نوع عضویت هم برای کسانی مناسب است برای نخستین بار در یکی از کارگاه‌های آموزشی کمپانی تئاتر این‌روزها نام‌نویسی نمایند اما در ضمن می‌خواهند از مزایای بیش‌تری در مقایسه با عضویت سپید در کمپانی بهر‌ه ببرند. 

مزایای عضویت سبز:

 • دریافت یک بلیت رایگان برای تماشای نمایش‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • دریافت پنجاه درصد تخفيف برای دوره‌‌های آموزشی آن‌لاین و حضوری کمپانی تئاتر این‌روزها
 • دریافت دعوت‌نامه برای شرکت رایگان در نشست‌های آن‌لاین کمپانی تئاتر این‌روزها
 • اجازه‌ی حضور در پشت صحنه‌ی تمرين‌ نمایش‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • نوع عضویت شما از سبز به پیوسته ارتقا خواهد یافت اگر کسی با شماره‌ی عضویت شما در یکی از دوره‌های آموزشی کمپانی تئاتر این‌روزها نام‌نویسی نماید.

درباره‌ی عضویت پیوسته:

این نوع عضویت هم برای کسانی مناسب است که در همه‌ی کارگاه‌های آموزشی کمپانی تئاتر این‌روزها در طی یک سال نام‌نویسی نمایند و در ضمن می‌خواهند از مزایای بیش‌تری در مقایسه با عضویت سپید و سبز در کمپانی بهر‌ه ببرند. 

کسانی که دست کم دو دوره‌ی آموزشی کمپانی تئاتر این‌روزها را گذرانده باشند این نوع عضویت را بسیار مناسب‌ خود خواهند یافت.

مزایای عضویت پیوسته:

 • دریافت یک بلیت رایگان برای تماشای نمایش‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • دریافت نود درصد تخفيف برای دوره‌‌های آموزشی آن‌لاین و حضوری کمپانی تئاتر این‌روزها
 • دریافت دعوت‌نامه برای شرکت رایگان در نشست‌های آن‌لاین کمپانی تئاتر این‌روزها
 • اجازه‌ی حضور در پشت صحنه‌ی تمرين‌ نمایش‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • امکان دست‌رسی به آرشیو آن‌لاین فیلم‌/تئاترهای تولید شده توسط کمپانی تئاتر این‌روزها

درباره‌ی عضویت وفادار:

این نوع عضویت ویژه‌ی کسانی مناسب است که پیشینه‌ی دست‌کم یک سال عضویت پیوسته در کمپانی تئاتر این‌روزها را داشته باشند.

مزایای عضویت وفادار:

 • دریافت یک بلیت رایگان برای تماشای نمایش‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • امکان حضور رایگان در تمام دوره‌‌های آموزشی آن‌لاین و حضوری کمپانی تئاتر این‌روزها
 • دریافت دعوت‌نامه برای شرکت رایگان در نشست‌های آن‌لاین کمپانی تئاتر این‌روزها
 • اجازه‌ی حضور در پشت صحنه‌ی تمرين‌ نمایش‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • امکان دست‌رسی به آرشیو آن‌لاین فیلم‌/تئاترهای تولید شده توسط کمپانی تئاتر این‌روزها
 • آن دسته از اعضای وفادار که به مدت پنج سال مداوم حق عضویت خود را پرداخت نمایند به اعضای دائم کمپانی تئاتر این‌روزها تبدیل خواهند شد و  بعد از پایان سال پنجم دیگر ناگزیر نخواهند بود حق عضویت پرداخت نمایند. کمپانی تئاتر این‌روزها به عنوان قدردانی از این دسته از اعضای وفادار هرگز عضویت آنان را لغو نخواهد کرد.

درباره‌ی عضویت حامی:

این نوع عضویت برای کسانی مناسب است که خواهان حمایت از فعالیت‌های هنری ما هستند و در ازای حمایت سخاوت‌مندانه‌‌شان نام آنان یا لوگوی شرکت‌شان را در برشورها و فضاهای مجازی کمپانی تئاتر این‌روزها اعلام خواهد گردید.

مزایای عضویت حامی:

 • دریافت دو بلیت رایگان برای تماشای نمایش‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • دریافت دعوت‌نامه برای شرکت در نشست‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • اجازه‌ی حضور در پشت صحنه‌ی تمرين‌ نمایش‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • کمپانی تئاتر این‌روزها به عنوان قدردانی نام یا لوگوی عضو حامی را در بروشورها و بوسترهای نمایش‌های خود و در فضاهای مجازی کمپانی اعلام خواهد نمود.
 • کمپانی تئاتر این‌رزوها رسید تایید پرداخت حق عضویت را به عضو حامی ارائه خواهد داد.

درباره‌ی عضویت سرمایه‌گذار:

این نوع عضویت برای کسانی مناسب است که خواهان سرمایه‌گذاری در تولید یک تئاتر به عنوان تهیه‌کننده‌ی مشترک با کمپانی تئاتر این‌روزها هستند. در ازای حمایت سخاوت‌مندانه‌‌شان نام آنان یا لوگوی شرکت‌شان را در برشورها و فضاهای مجازی کمپانی تئاتر این‌روزها اعلام خواهد گردید.

مزایای عضویت سرمایه‌گذار:

 • دریافت دو بلیت رایگان برای تماشای نمایش‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • دریافت دعوت‌نامه برای شرکت در نشست‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • اجازه‌ی حضور در پشت صحنه‌ی تمرين‌ نمایش‌های کمپانی تئاتر این‌روزها
 • کمپانی تئاتر این‌روزها به عنوان قدردانی نام یا لوگوی عضو حامی را در بروشورها و بوسترهای نمایش‌های خود و در فضاهای مجازی کمپانی اعلام خواهد نمود.
 • کمپانی تئاتر این‌رزوها رسید تایید پرداخت حق عضویت را به عضو سرمایه‌گذار ارائه خواهد داد.
 • کمپانی تئاتر این‌روزها در همه‌ی برشورها و پوسترهای نمایش‌های خود و در فضاهای مجازی مربوط به کمپانی نام یا لوگوی عضو سرمایه‌گذار را به عنوان یکی از تهیه‌کننده‌‌گان فعالیت‌های هنری کمپانی تئاتر این‌روزها درج خواهد نمود.